(samen)werken aan beter samenleven

WAT WIJ DOEN

Wat wij voor uw project kunnen betekenen

Bobber biedt waardevolle inzichten en expertise aan, aan alle stakeholders binnen een vastgoedproject (projectontwikkelaars, architecten, buurtbewoners…). Als een onafhankelijk adviesbureau geven we objectieve beoordelingen en aanbevelingen om samen een project met een positieve maatschappelijke impact te realiseren. Dit omvat onder andere het analyseren van de financiële haalbaarheid, het identificeren van energie-efficiënte oplossingen en het verminderen van de ecologische voetafdruk om zo een gezonde en duurzame leefomgeving te creëren voor iedereen.

Advies

Bobber ontwikkelde een eigen methodologie voor de opmaak van herbestemmingsstudies en ontwikkelingsstrategieën. Bobber gebruikt zijn ervaring met de ontwikkeling van complexe vastgoedprojecten om tot een gedragen en realistische ontwikkelingsvisie te komen.

Bobber levert geïntegreerd advies over de ruimtelijke, programmatorische, juridische, financiële en procesmatige ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Investeringsanalyse
en Financieel Advies

Binnen projectontwikkeling spelen vele factoren een rol. Factoren zoals duurzaamheid, architectuur, maatschappelijke meerwaarde, bouwkosten, marktvraag en het draagvlak in een buurt bepalen samen of een project succesvol wordt of niet.

Er dient in ieder project een evenwicht gezocht te worden maar daarbij is een gezonde financiële basis, in ieder fase van het project, onontbeerlijk. Bobber hanteert een zelf ontwikkeld dynamisch financieel model om een ontwikkelingsproject financieel te kunnen opvolgen, in al haar fasen.

Dit model geeft inzichten om gefundeerde beslissingen en afspraken te maken bij ondermeer de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, een masterplan, de vorming van grondencoalities, het vermarkten van projectgronden, het ontwikkelen van een project. Dit model maakt het ook mogelijk om te bemiddelen bij het vastleggen van lasten verbonden aan een vergunning.

Financiële studies worden op maat van uw project uitgevoerd, gebruik makend van een gestandaardiseerde methodiek.

 

Gedelegeerd bouwheerschap
voor maatschappelijk relevante projecten.

De verantwoordelijkheid van de bouwheer wordt steeds groter. In een wereld van toenemende complexiteit is een professionele aanpak essentieel om succes te kunnen verzekeren. De realisatie van een project met duurzame kwaliteiten vergt een continue opvolging van risico’s. Kostenefficiëntie is enkel mogelijk dankzij een proactieve aanpak, gestoeld op kennis van alle processen.

Bobber combineert eigen ervaring en kennis met een professioneel netwerk van betrouwbare partners die samen het succes van een project kunnen verzekeren.

Een duidelijke timing, de projectspecifieke teamsamenstelling, de inhoudelijke uitwerking, de communicatiestrategie, de fasering, de financiering en de commercialisatie-aanpak worden door Bobber geconcretiseerd. Bobber werkt volledig onafhankelijk en ondersteunt zowel publieke en private actoren bij hun vastgoedprojecten en ontwikkelt modellen om tot een realiseerbaar project te komen. Bobber biedt ondersteuning aan vanaf het concept tot en met de realisatie. Indien gewenst kan de ondersteuning ook geboden worden voor één bepaalde fase van de ontwikkeling, zoals het opstellen van een programma, het aanstellen van een architect, de opmaak van een aanbestedingsdossier.

 

Bemiddeling en expertise

Wanneer projecten vastlopen door een conflict tussen aannemer en klant, onbegrip tussen een ontwikkelaar en grondeigenaar, kan Bobber optreden als bemiddelaar. Bobber vertrekt daarbij vanuit de overtuiging dat een minnelijke schikking altijd beter is dan een vonnis.

 

Opleiding: Vastgoedrekenen voor beginners begrijp projectontwikkeling

Vanuit de overtuiging dat we door kennis te delen mekaar beter zullen begrijpen en dus ook productiever zullen samenwerken aan een betere wereld, biedt Bobber ook basis opleidingen ‘Vastgoedrekenen’ aan.

De basisopleidingen worden aangeboden aan overheden die door deze kennis vertrouwen zullen opbouwen in de ontwikkeling van eigen projecten of in onderhandelingen met private partijen.

Bent u op zoek naar betrouwbaar advies voor
een maatschappelijk verantwoord vastgoedproject?

Contacteer Bobber

Bob van Eekhout
Bobber