(samen)werken aan beter samenleven
HyperFocal: 0
People

Esthetiek én persoonlijkheid

De architect is de spil van het creatieve proces dat leidt tot duurzame projecten. Ecologie, duurzaamheid en financiële haalbaarheid kunnen hand in hand gaan met  esthetiek.

Bewaren wat al gebouwd werd versterkt de circulaire aanpak van hedendaagse projecten. Verlaten sites met een rijk verleden krijgen zo niet alleen een nieuw leven, met respect voor dat verleden, maar leggen de basis voor nieuwe ontwikkelingen met een sterk karakter en een mooi patine.

Intelligente architectuur, moderne bouwtechnieken, recyclage van materialen en een strenge selectie van duurzame bouwstoffen kunnen daarbij de grenzen van architectuurprojecten verleggen.

Mobiliteit en ruimtelijke efficiëntie

Projecten moeten een ruimtelijk rendement combineren met veel blauw-groen. Een minimale mobiliteitsimpact hoort daarbij. Projecten zijn daarom gelegen bij of in de stad of bij een mobiliteitsknoop. De auto moet niet verbannen worden maar wel een andere rol krijgen, een rol als deelwagen, of vervoermiddel in uiterste nood.

Zorgvuldig ontwerp kan zachte mobiliteit in de hand werken. Fietsenstallingen op maaiveldniveau of de nabijheid van winkels op wandelafstand via een autoloze omgeving, zorgen er voor dat bewoners zich voornamelijk te voet of met de fiets verplaatsen.

Circulaire aanpak en CO2-neutraliteit

Nieuwbouwprojecten moeten 100% toekomstbestendig zijn. Nieuw ruimtebeslag moet vermeden worden.

Projecten kunnen CO2-neutraal gerealiseerd worden. Dat kan onder meer door in te zetten op hernieuwbare energie. Woonbuurten kunnen overwegend zelfvoorzienend zijn door er zelf energie voor warmtepompen op te wekken met zonnepanelen en die energie op te slaan om pieken op te vangen. De impact van een ontwikkeling kan ook sterk gereduceerd worden door oordeelkundig materialen te kiezen.

Door  hergebruik van regenwater of lokaal zuiveren van grijs water tot spoelwater voor toiletten kan het drinkwaterverbruik ook sterk gereduceerd worden.

SvD Bob VE Hong Kong 32
Profit
Bobber