(samen)werken aan beter samenleven
Midden Boechout Bobber consultancy projectrealisatie

Midden, Boechout

De BMT-site in het centrum van Boechout, een kleine gemeente ten zuiden van de Stad Antwerpen, vormde een 5 hectare grote ondoordringbare ruimte. Sinds het faillissement van BMTech bleven enkel leegstaande gebouwen en een vervuilde bodem over en leverde het terrein geen enkele economische meerwaarde meer op. 

De grondeigenaar kon overtuigd worden om in een co-creatief proces te stappen met projectontwikkelaar Gands en de gemeente Boechout. Samen werd een project ontwikkeld dat voor de komende decennia meerwaarde oplevert voor alle betrokken partijen. Een naburige school kreeg uitbreidingsmogelijkheden, er volgde een extra aanbof sociale woningen, enkele gemeentediensten vonden er onderdak en de lokale politie heeft er een wijkkantoor. Een plaatselijke winkel en een créche ondersteunen de nieuwe bewoners van appartementen en grondgebonden woningen. Een centraal park dat toegankelijk is voor iedereen, op een volledig gesaneerde bodem, vormt de kers op de taart. 

Wat Bobber realiseerde

Bobber begeleidde voor projectontwikkelaar Gands het proces van RUP tot oplevering van woningen en appartementen voor deze BMT-site in Boechout.

People

  • Consensus met alle stakeholders opdat sterke ambities gerealiseerd raken.
  • Ruimte voor ontmoeting en buurtondersteunde functies op wandelafstand.
  • Realisatie van de 15 minuten wijk.

Planet

  • Integrale sanering van de bodem.
  • Asbestsanering.
  • Integratie van groenstructuren

Profit

Continue financiële opvolging met realisatie van private en maatschappelijke baten. 

Bent u op zoek naar betrouwbaar advies voor
een maatschappelijk verantwoord vastgoedproject?

Contacteer Bobber

Bob van Eekhout
Bobber